Arrangementer

Publisert 3. mai, 2017 | av Vivi-Ann Svensen Rotmo

0

«Homo» og «jøde», må man tåle det?

Del gjerne:

Setter du på den menneskelige «radaren» og fanger opp hva folk rundt deg sier, er det utrolig hvor mange ord og begrep som kun passer inn i en viss kontekst. De ordene du reagerer på har kanskje en egen historie eller funksjon mellom mennesker som allerede har en tett relasjon? Disse ordene og begrepene vil overhodet ikke fungere i en annen sammenheng med andre mennesker, uten at noen føler seg krenket. Både «homo» og «jøde», ja til og med «neger» og «hore» brukes i det daglige av mange mennesker. Altfor mange, mener jeg. Men kanskje er jeg gammel?

Mennesker skriver av og til på dialekt og mange skriver «rett fra levra» på facebook, twitter og i kommentarfelt. Andre skriver både med slang og uttrykk som er akseptert i vennekretsen, men som kanskje misforstås eller forstås på en annen måte av andre? Det kan fort bli feil og det kan fort bli krenkende. Ja, det kan til og med være ulovlig og straffbart. Men hvor i all verden går grensa? For ytre oss må vi jo kunne gjøre! Det står til og med i Grunnloven!

Analyser av en spørreundersøkelse som ble gjennomført juni 2016, viser at om lag 2 % av befolkningen svarer at de har opplevd å få hatefulle ytringer i sosiale medier rettet mot de grunnlagene som vernes av Straffelovens § 185:

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring.

Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a)
hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b)
religion eller livssyn,
c)
homofile orientering, eller
d)
nedsatte funksjonsevne.

Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4, endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

Les mer om dette i Hatefulle ytringer, delrapport 1: Forskning på art og omfang av Marjan Nadim og Audun Fladmoe (Institutt for samfunnsforskning, Rapport 2016:14)

Vi arrangerer debatt om temaet ytringsfrihet og hatefulle ytringer torsdag 11. mai kl. 18.00 i Levanger bibliotek. Elisabeth Stubberud er forsker og jobber i KUN (Senter for kunnskap og likestilling).

Hun legger frem funn fra rapporten Hatefulle ytringer, delrapport 2: Forskning på hat og diskriminering av Helga Eggebø og Elisabeth Stubberud (Institutt for samfunnsforskning, Rapport 2016: 15)

Programleder for kvelden er professor Hilde Gunn Slottemo. I panelet vil Tone Sofie Aglen (politisk kommentator i Adresseavisen), Edward Danso (adjunkt ved Levanger Voksenopplæring) og Elisabeth Stubberud ytre seg om dette temaet og debattere høyt og bredt. https://www.facebook.com/events/718788928299529/

Har du noe på hjertet? Kom med det! Publikum vil få muligheten til å ytre seg og til å stille spørsmål til panelet.

Velkommen til vårens heftigste debatt!

Stikkord: , , , , , ,


Om forfatteren

mm

Vivi-Ann er 40 år og kommer fra Brevik i Telemark. I biblioteket har hun, i tillegg til ordinære bibliotekoppgaver, ansvar for faglitteratur og oppfølging av fribyforfattere under fribyordningen i Levanger. Hun synes litteratur som «sparker litt fra seg» er oppfriskende og befriende! Favorittsitat: Erfaring uten refleksjon er som hendelser uten mening.0Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Back to Top ↑